Startsida

Öppettider: Måndag - Fredag 8:00 - 16:00      Telefon: 0511-340705        Email: info@kooperativet.nu

 

Välkommen till Nils Tolsgårdens kooperativ i Götene  

Vi är ett socialt företag som riktar sig till människor som av olika skäl står långt från den ordinarie arbetsmarknaden och/eller har begränsad arbetsförmåga.


Kooperativet innebär ett tillfälle till en varierad arbetsmiljö samtidigt som en ekologisk inriktning och en helhetssyn, med människan och miljön i fokus, sätter en prägel på vilket slags företag vi är.Verksamheten ska erbjuda en bra arbetsmiljö med en meningsfull sysselsättning till deltagarna samt möjlighet till kunskapslyft inom olika områden.


Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med en meningsfull sysselsättning till deltagarna samt möjlighet till kunskapslyft inom olika områden.

Telefon/Phone0511340705

Öppettider

Måndag - Fredag

8:00 - 16:00