Verksamhet

 

Välkommen till Nils Tolsgårdens kooperativ i Götene

 

 

Kooperativet i Götene är ett socialt företag som riktar sig till människor som av olika skäl står långt från den ordinarie arbetsmarknaden och/eller har begränsad arbetsförmåga.


Kooperativet innebär ett tillfälle till en varierad arbetsmiljö samtidigt som en ekologisk inriktning och en helhetssyn, med människan och miljön i fokus, sätter en prägel på vilket slags företag vi är.


Målet med Nils Tolsgårdens kooperativ är att hjälpa människor som har svårt att få jobb på öppna arbetsmarknaden. Medarbetarna i sociala företag är ofta människor som har haft svårt eller aldrig har fått möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Det kan vara på grund av funktionsnedsättning, långtidssjukskrivning, långtidsarbetslöshet eller andra anledningar.


Verksamheten ska erbjuda en bra arbetsmiljö med en meningsfull sysselsättning till deltagarna samt möjlighet till kunskapslyft inom olika områden.


 

  

 

 

Gården

 

På gården driver vi ett vandrarhem, cykelverkstad, finsnickeri och en ekologiskt inriktad Bärodling/grönsaksodling. Nya projekt är ständigt på tapeten.

Kooperativet värnar om både människan och miljön. Därför försöker vi hela tiden utveckla vårt ekologi/återbrukstänk.

 

 

 

Externa Jobb

 

Nils Tolsgårdens Kooperativ gör också externa arbeten åt privatpersoner, företag och kommun såsom exempelvis trädgårdsarbeten och materialåtervinning. Vi lyssnar till kunden och tar därefter fram passande planering och arbetsgrupp.

 

 

 

Framtiden

 

Vi arbetar ständigt med breddning av vår kompetens. Både med kurser och nya deltagare. Det finns en stor mängd olika kunskaper och kompetenser hos Kooperativets personal. Målet är att kunna använda alla de färdigheter som finns tillgängliga både i det dagliga arbetet på gården och i kontakten med kunder och deras förfrågningar om våra tjänster.

Kontakt

Telefon Kontor

0511 - 34 07 05

Adress

Nils Tolsgården 1

53391 Götene

Email

Info@kooperativet.nu