Arbetsträning och Rehab

Öppettider för försäljning: Måndag - Fredag 13:00 - 15:00      Telefon: 0511-340705        Email: info@kooperativet.nu



Hos oss är trygghet, delaktighet. meningsfulla och intressestyrda arbetsuppgifter viktiga förutsättningar för personlig utveckling.


I sammarbete med Coompanion och ASF Akademin arbetar vi på Nils Tolsgården efter väl beprövade och kvalitetssäkrade metoder då det gäller arbetsintegredad socialt företagande och handledarskap.



Alla som får en placering hos oss har en egen handledare och tillsammans skapar vi en planering för just dig och dina behov, se vår rutin nedan. 





Telefon/Phone0511340705

Verksamhetens öppettider

Måndag - Fredag

8:00 - 15:00