Arbetsträning
och
Rehab

Hos oss är trygghet, delaktighet. meningsfulla och intressestyrda arbetsuppgifter viktiga förutsättningar för personlig utveckling.


I samarbete med Coompanion och ASF Akademin arbetar vi på Nils Tolsgården efter välbeprövade och kvalitetssäkrade metoder då det gäller arbetsintegrerat socialt företagande och handledarskap.


Alla som får en placering hos oss har en egen handledare och tillsammans skapar vi en planering för just dig och dina behov.

Se vår rutin nedan.