Som ny deltagare


Nils Tolsgården är vad man kallar ett socialt arbetskooperativ. Det innebär att vi tror på en demokratisk och humanistisk verksamhet. Den vinst vi gör återinvesteras i företaget. Det betyder att vi kan anställa fler och att vi kan satsa på kompetensutveckling för våra kooperatörer.Vad innebär det att vi arbetar i kooperativ form?

 

- Att man tänker ”Vad kan jag bidra med? Vad kan jag, med mina intressen, bakgrund och personlighet bidra med till gemenskapen? Hur kan jag bete mig för att göra dagen lättare för mina arbetskamrater?”

- Att man tar ansvar för eget arbete, att man visar engagemang i kooperativet och hjälper till när vi har event. Som t.ex. loppis eller annat.

- Att vi samarbetar med varandra och gör vårt bästa för att hjälpas åt när det behövs.

- Att vi respekterar varandra i företaget och inte tolererar kränkningar vad gäller t.ex. etnicitet, politisk övertygelse, sexuell läggning, bakgrund  o.s.v.

 

Vad arbetar vi med?

 

Vi arbetar med rehabilitering av långtidsarbetslösa. Detta innebär att vi tillsammans försöker att hitta vägar ut på den öppna arbetsmarknaden därför att vi tror att det är viktigt att ha ett jobb. Både för ekonomisk frihet och för den sociala gemenskapen. Vi försöker hjälpa varandra att må bra helt enkelt.

 

Vilka verksamheter har vi i kooperativet?

 

På Nils - Tolsgården  driver vi ett  vandrarhem, en cykelverkstad, finsnickeri, och ekologisk grönsaksodling. Vi driver projekt av olika slag.


- Vi gör också en hel del externa arbeten åt privatpersoner, företag och kommunen.

 

Vi värnar om både människan och miljön därför försöker vi hela tiden utveckla vårt ekologi - och  återbrukstänk.

- Vi har en policy mot droger och alkohol..

Kontakt

Telefon Kontor

0511 - 34 07 05

Adress

Nils Tolsgården 1

53391 Götene

Email

Info@kooperativet.nu