Övergripande info som ny deltagare

Öppettider: Måndag - Fredag 8:00 - 16:00      Telefon: 0511-340705        Email: info@kooperativet.nu

Målet med Nils Tolsgårdens kooperativ är att hjälpa människor som har svårt att få jobb på öppna arbetsmarknaden.


Medarbetarna i sociala företag är ofta människor som har haft svårt eller aldrig har fått möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.


Det kan vara på grund av funktionsnedsättning, långtidssjukskrivning, långtidsarbetslöshet eller andra anledningar.


Det kan vara svårt att anpassa livet till nya rutiner. Därför är det viktigt att du funderar över vad som fungerar bäst för just dig. Anpassade arbetsuppgifter och anpassade arbetstider. Allt för att vi ska orka engagera oss socialt och för att vi ska kunna visa engagemang i företaget och varandra.

 

Alla nya medlemmar är värdefulla med sina egna särskilda erfarenheter. Vi måste se till så att var och en kommer till sin fulla rätt. 

Telefon/Phone0511340705

Öppettider

Måndag - Fredag

8:00 - 16:00